О нама

 

О нама


СафеНЕТ д.о.о. је основан 2009. године од стране консултаната који поседују пентаестогодишње искуство у пружању консултантских услуга у области информационих технологија и изради софтверских решења. Ово друштво послује у региону југоисточне Европе, преко канцеларија које се налазе у Сарајеву и Београду.

Структуру нашег друштва чине квалификовани кадрови који су кључна стручна знања стекли кроз различите видове примене пројеката финансираних од стране Европске комисије, чије су главне кориснице државне институције и службе из региона западног Балкана. Присуство у месту пружања услуга, познавање свих локалних језика у региону као и наших корисница, представљају предности које наше друштво има у односу на конкуренте.

СафеНет друштво је специјализовано за област примене ИЦТ консултантских услуга прилагођених конкретним потребама, као и за изналажење иновативних софтверских решења, у чему примењује савремене технологије и најквалитетнија решења у сарадњи са нашим партнерима и клијентима.

Подручја услуга које пружамо поред осталог обухватају:

  • Консултантске услуге из области Информационих комуникационих технологија (ИЦТ)
  • Моделовање пословних процеса
  • Израду и примену софтвера прилагођеног датим потребама
  • Телекомуникације и умрежавање
  • Управљање пројектом, вођење и управљање финансијама за пројекте које финансира Европска комисија

Наша посвећеност раду и примени практичних знања и искустава, главни су приоритети друштва, што је низ пута потврђено у пракси. Верујемо да наше услуге и постигнути резултати сами по себи говоре о квалитету услуга које пружамо својим корисницама.

Систем управљања квалитетом

Контактирајте нас

SafeNet doo Сарајево 
Милана Прелога 12
71000 Сарајево
Тел: +387 61 17 30 79
Факс: +387 33 922 595
E-mail: office@safenet.ba

SafeNet doo Београд
Нехруова 95-25
11070 Београд
Тел: +381 62 22 78 88
E-mail: office@safenet.rs

Пронађите нас у Сарајеву

SafeNet doo Сарајево 
Милана Прелога 12
71000 Сарајево
Тел: +387 61 17 30 79
Факс: +387 33 922 595
E-mail: office@safenet.ba

Пронађите нас у Београду

SafeNet doo Београд
Нехруова 95-25
11070 Београд
Тел: +381 62 22 78 88
office@safenet.rs