IPO Contact Manager

Управљање контактима Завода за интелектуалну својину

IPO Contact Manager: управљање контактима Завода за интелектуалну својину


Историјат:

IPO Софтвер за управљање контактима израђен је у оквиру пројекта „Подршка за едукативни и информациони Центар Канцеларије за интелектуалну својину Републике Србије“ којим управља Делегација Европске комисије за Републику Србију, а спроводи га Европска канцеларија за патенте (EPO).

Опис апликације:

 • Циљ руководиоца Канцеларије за интелектуалну својину је да се олакша рад Едукативног и информационог центра, као и читаве Канцеларије за интелектуалну својину за потребе планирања, организовања и спровођења обука, семинара и различитих кампања за информисање јавности, чиме ће се постићи јачање свести у читавом друштву о значају заштите права интелектуалне својине.

  Софтвер омогћава:

  • брзо и унапређено вођење контакт података за сва физичка лица, институције (и њихове представнике) који су учествовали (или ће учествовати) на EIC догађањима;
  • статистички извештаји о низу догађања и учесницима, груписани према различитим критеријумима;
  • планирање догађања (семинара) према статистичким извештајима;
  • аутоматско креирање позивница и њихова дистрибуција преко електронске поште, односно редовне поште, за долазећа догађања.

Технички детаљи:

 • Програмски језик: Java
 • DBMS: MySQL
 • Апликациони сервер: GlassFisx 3.x
 • Оперативни систем: Windows Server 2003/2008

Референце:

 • Канцеларија за интелектуалну својину Србије

Галерија слика

Пронађите нас у Сарајеву

SafeNet doo Сарајево 
Милана Прелога 12
71000 Сарајево
Тел: +387 61 17 30 79
Факс: +387 33 922 595
E-mail: office@safenet.ba

Пронађите нас у Београду

SafeNet doo Београд
Нехруова 95-25
11070 Београд
Тел: +381 62 22 78 88
office@safenet.rs